Du är nu vid innehållet

Kämpaleken

I kvarteret Kämpaleken satsar vi totalt 12,6 mkr, varav 6,3 mkr i bidrag.

Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser, ytor för samvaro, cykelparkering med tak och belysning, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetsyta för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

 

 

 

 

 

När kommer produktionen att pågå?

Produktionen beräknas pågå fr.o.m. slutet av april 2019 t.o.m. november 2019 med ett planerat sommaruppehåll under v. 28 -31. Arbetstiderna beräknas till 07.00 – 18.00 måndag – fredag

Vad händer nu?

Uppdatering v. 50 (2019-12-12)

Nästa vecka kvarstår endast mindre arbeten i kvarteret, b.l.a justeringar kring angöringen vid Adelgatan 16 och ytan bakom garaget vid Adelg. 14-16. Under v.51 kommer du som bor i kvarteret att bjudas in till en invigning av din nya utemiljö, håll utkik i trapphuset för mer information!

Uppdatering inför v.48 (2019-11-21)

Nästa vecka kommer troligtvis arbetet runt och intill Adelgatan 6 komma igång.

Planteringsytor kommer göras i ordning bakom garaget vid Adelgatan 14-16 och vidare utmed vägen. Planteringar planeras bli utförda måndagen den 2/12.

Flaggor ska monteras och arbetet med att montera cykelförråd och pergolor fortsätter. 

Uppdatering v.47 (uppdaterad 2019-11-18)

Under veckan monteras cykelförråd och pergolor. Arbetet framför entré 8 och 10 fortsätter. Förhoppningsvis kommer även arbetet framför entré 6 påbörjas mot slutet av veckan.

Parallellt arbetas det med gjutning av fundament till flaggorna som kommer monteras utmed vägen. Gjutning sker imorgon, tisdag, om allt går som det ska. 

Uppdatering v.45 (uppdaterad 2019-11-07)

Nästa vecka kommer arbete utföras framför entrén till Adelgatan 10 och 8. Eventuellt även lite återstående arbete framför Adelgatan 14 och 12. Fortsatt montering av cykelförråd är planerat och förhoppningsvis kommer även de sista gummiarbetena på lekplatsen utföras. Troligtvis kommer gjutning av fundament till de flaggor som ska stå intill varje entré utföras. 

Uppdatering v.44 (uppdaterad 2019-11-01)

Nästa vecka kommer arbetet framför 14 och 12 fortsätta. Eventuellt kommer arbetet påbörjas med schakt för fundament ut mot vägen. Det kommer även att schaktas för häckplanteringen som löper utmed hus 6-8. I början av veckan kommer även montage av cykelförråd och pergola påbörjas. 

Uppdatering v.44 (uppdaterad 2019-10-25)

Under nästa vecka kommer arbetet framför entré 16 avslutas och istället påbörjas arbetet framför entré 14. Det kommer även att påbörjas ett arbete utanför entré 12 med plattläggning etc. Gummiläggning av de båda lekplatserna påbörjas på måndag om inget oförutsett händer. Det kommer ta ca 1 v att färdigställa. 

Uppdatering v.43 (uppdaterad 2019-10-18)

Nästa vecka fortsätter arbetet framför hus 16 där NCC hoppas bli klara under veckan. Det kommer även att påbörjas ett arbete med grillplatsen mellan hus 10-12.

Uppdatering v.42 (uppdaterad 2019-10-14)

Under mitten av veckan påbörjas ett arbete framför entrén till Adelgatan 16. Entrén kommer gå att använda men det kan komma att upplevas som lite trångt och besvärligt under vissa tider. Tack för din förståelse!

Uppdatering inför v.41 (uppdaterad 2019-10-03)

Nästa vecka fortsätter arbetet med lekplatsen utanför hus 10-12. 

Uppdatering inför v.40 (uppdaterad 2019-09-26)

Nästa vecka fortsätter arbetet med lekplatsen utanför hus 10-12. Mindre arbeten kan komma att utföras över hela området, utöver lekplatsen.

Uppdatering inför v.39 (uppdaterad 2019-09-19)

Nästa vecka fortsätter arbetet med lekplatsen utanför hus 10-12. Mindre arbeten som plattläggning och grässådd kommer utföras över hela området. 

Viktig information! (uppdaterad 2019-09-13)

Vi vill påminna om att området innanför avspärrningarna är en byggarbetsplats. Det är inte tillåtet att vistas innanför dessa avspärrningar. Vänligen respektera detta och håll uppsikt över dina barn när de vistas utomhus kring avspärrningarna!

Uppdatering inför v.38 (uppdaterad 2019-09-13)

Nästa vecka påbörjas arbetet med lekplatsen framför hus 10-12, vilket innebär rivning, urschaktning och utläggning av grus etc. 

Uppdatering inför v.37 (uppdaterad 2019-09-05)

Under nästa vecka fortsätter arbetet med lekplatserna utanför Adelgatan 14-16. Förhoppningsvis blir arbetet färdigt under nästa vecka om allt går som det ska. Då kommer produktionen förflyttas till lekplatsen utanför Adelgatan 10-12. Mer information kommer. 

Uppdatering v.36 (uppdaterad 2019-08-30)

Fortsatt arbete med lekplatserna utanför hus 14-16.

Uppdatering v.35 (uppdaterad 2019-08-23)

Nästa vecka fortsätter arbetet med lekplatserna utanför hus 14-16. Gången som löper utmed och genom lekplatsen kommer preliminärt att asfalteras under mitten/slutet av veckan. 

Uppdatering v.32 (uppdaterad 2019-08-08)

Fr.o.m. v.32 kommer vi påbörja arbetet med lekytorna på innergården utanför hus 14-16. Den befintliga utrustningen rivs, sedan kommer vi schakta ur och lägga nytt grus innan montering av ny utrustning påbörjas.

Uppdatering inför v. 28 (uppdaterad 2019-07-05)

Det planerade sommaruppehållet förskjuts en vecka vilket innebär att vi kommer vara i kvarteret t.o.m. v.28, för att sedan ha ett semesteruppehåll under v.29-31. Vi önskar dig en trevlig sommar!

Uppdatering inför v. 27 (uppdaterad 2019-06-27)

Nästa vecka planerar vi att vara utanför Adelgatan 14-16. Främst södra sidan av garaget. Vi gör i ordning rabatter och utför markarbeten utanför cykelförråd/cykelställ.

Uppdatering inför v.26 (uppdaterad 2019-06-14)

Nästa vecka kommer vi mestadels arbeta utanför garaget till hus 6-8. 

Uppdatering inför v.23 (uppdaterad 2019-05-31)

Nästa vecka planerar vi att placera ut kabeltomrör och påbörja nedgrävningen av fundament för belysning. Detta kommer att ske över större delen av området. 

Uppdatering inför v.22 (uppdaterad 2019-05-23)

Som många av er säkert har sett har vi nu påbörjat upprustningen av din nya utemiljö. Under vecka 22 kommer vi fortsätta arbetet med att säkra upp brandvägarna utanför Adelgatan 8, 12 och 16. Dessa schaktas ur och grusas upp för att säkra framkomligheten om brandkåren skulle behöva köra ut till ditt kvarter.

Schaktarbete kommer även påbörjas för att placera ut kabeltomrör och fundament för belysning över hela området. Parallellt kommer träden på innergårdarna ses över och vid behov kommer de beskäras.

Information inför byggstart (uppdaterad 2019-04-15)

Nu närmar det sig byggstart för upprustningen av din nya utemiljö. Vi kommer tillsammans med vår upphandlade entreprenör NCC påbörja arbetet efter påsk (v.18). Arbetet inleds med nedtagning av uppmärkta träd samt etablering av maskiner och annan utrustning som krävs för att kunna utföra arbetet i ditt kvarter.

I samband med byggstarten kommer vi placera en anslagstavla i din trappuppgång där kommer vi anslå mer detaljerad information och hålla dig löpande uppdaterad om vad som händer runt din bostad. På anslagstavlan kommer även de färdiga byggritningarna sättas upp. Samma information kommer även publiceras här, på vår hemsida. 

Skulle något oförutsett hända där vi snabbt behöver komma i kontakt med dig kan vi komma att skicka ut denna information via sms. Det är därför en god idé att kontrollera att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig för framtida utskick. Dina kontaktuppgifter uppdaterar du inne på Mina sidor.

Texten uppdaterades: 16 mars, 2021