Du är nu vid innehållet

Fältet

I kvarteret Fältet satsar vi totalt 15 mkr, varav 7,5 mkr i bidrag.

Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser, ytor för samvaro, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetsyta för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

När kommer produktionen att pågå?

Produktionen beräknas pågå fr.o.m. september 2019 t.o.m. oktober 2020 med ett planerat uppehåll under v. 52-1. Arbetstiderna beräknas till 07.00 – 18.00 måndag – fredag

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

Uppdatering v.49 (uppdaterad 2019-12-06)

Plattläggningen är nu troligtvis avslutad för vintern, och vi kommer istället att fokusera på lekplatserna och brandvägen. Under nästa vecka kommer arbete fortsätta med lekplatsen i aktivitetsstråk 2. 

Uppdatering v.46 (uppdaterad 2019-11-15)

Under nästa vecka kommer hyvling och förberedande arbete ske på gata 5,6,7 och 8 inför kommande asfaltering, som kommer utföras under v.48. Arbete påbörjas även med demontering av nuvarande lekplats. 

Uppdatering v.45 (uppdaterad 2019-11-04)

Under veckan kommer plattläggning fortsätta på gata 4 och vidare ut på aktivitetsstråket. Kantstensjustering utförs på gata 5 till 8. Arbetsgrupp 2 påbörjar samtidigt kantstensjustering på gata 9 (brandvägen) samt 10 till 14.

Uppdatering inför v.44 (uppdaterad 2019-10-25)

Under nästa vecka kommer plattläggningen fortsätta på gata 3 och 4. Kompletteringar med smågatsten och rabatter kommer utföras på gata 1 och 2.

Uppdatering v.39 (uppdaterad 2019-09-26)

Gäller dig som bor på Svedjevägen 1-77. Under v.40 (1 – 2 oktober) kommer vi påbörja arbetet med justering av befintlig gång och cykelväg. Under v.41 (preliminärt onsdag 9 oktober) kommer asfaltering utföras på dessa ytor.

Uppdatering v.35 (uppdaterad 2019-08-29)

Ritningarna över din nya utemiljö är nu under slutproduktion och vi vill än en gång passa på att tacka er som kommit med synpunkter och tankar gällande utformningen av utemiljön!

Nu närmar det sig byggstart för upprustningen av din nya utemiljö. Under v.36 kommer vi tillsammans med vår upphandlade entreprenör NCC påbörja etableringen av arbetsbodar, maskiner och annan utrustning som krävs för att kunna utföra arbetet i ditt kvarter. I samband med byggstarten kommer vi placera anslagstavlor intill miljöhus och tvättstugor där vi kommer anslå information och hålla dig löpande uppdaterad om vad som händer runt din bostad.

Inom de närmsta två veckorna kommer vi även utföra en drönarflygning i ditt kvarter. Syftet med drönarflygningen är att inspektera och dokumentera inför kommande byggstart.

Skulle något oförutsett hända där vi snabbt behöver komma i kontakt med dig kan vi komma att skicka ut denna information via sms. Det är därför en god idé att kontrollera att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig för framtida utskick. Dina kontaktuppgifter uppdaterar du inne på Mina sidor

Uppdatering v.23

Måndagen den 10/6 arrangeras en kundträff där du som bor i kvarteret välkomnas att ta del av ett reviderat förslag på din nya utemiljö. Vi kommer befinna oss på torgytan utanför tvättstugan mellan Fältvägen 48-50 mellan 15.00 – 18.00, och vi bjuder på fika. Representanter från Kalmarhem, BSV, NCC, Samfällighetsföreningen Fältet och Hyresgästföreningen finns på plats för att besvara eventuella frågor och ta emot synpunkter från dig som kund. Varmt välkommen!