Visiret

På grund av omvärldsläget med ökade bygg- och materialkostnader, ökade räntor och borttaget investeringsstöd är nyproduktionsprojektet Visiret pausat på obestämd tid. Vi följer utvecklingen och kommer att uppdatera med mer information när sådan finns. Här kan du läsa om projektet som det är tänkt att utföras, med reservation om förändringar.

I stadsdelen Funkabo planerar vi för ett helt nytt kvarter i ett av våra befintliga områden. Kvarteret som går under namnet Visiret blir vårt första bostadsprojekt där vi beaktar helheten gällande hållbarhet på ett, för oss, helt nytt sätt.

Med ambitionen om en hållbar stadsutveckling vill vi genom Visiret, även kallat ”Cykelkvarteret”, bidra till lägre CO2-utsläpp och skapa förutsättningar för våra kunder att leva en hållbar livsstil. Vi vill erbjuda bostäder i ett kvarter där vi fokuserar på att förenkla vardagen genom en mängd olika åtgärder och låta hållbara transporter och smarta tjänster bli en naturlig del av vardagen vilket vi hoppas ska minska behovet av biltransporter. Boende i kvarteret kommer ha tillgång till cvkel- och elbilspool där placering och utformning av cykelplatser, garage, laddstationer, cykelpumpar och andra funktioner kommer spela stor roll. Genom de olika servicetjänsterna vi vill kunna erbjuda i kvarteret hoppas vi att cykelkvarteret ska bidra till ett hållbart resande för fler än bara de boende.

Namnet Cykelkvarteret kommer från områdets placering – med cykel når du nämligen i stort sett hela staden på 15 minuter, allt från grönområden till köpcentrum och livsmedelsbutiker. I det direkta närområdet finns gott om närservice som skola, förskola och matbutik. Om du vill åka kollektivt finns busshållplatser alldeles intill kvarteret längs Norra vägen. Några vanliga parkeringsplatser planeras det inte för i kvarteret, utöver platser för bilarna i bilpoolen och bilplatser för rörelsehindrade.

I kvarteret Visiret är minskad klimatpåverkan ledorden för hela projektet och vår ambition är att Visiret ska certifieras med ”Miljöbyggnad Guld”. För att nå dit krävs det ett enormt arbete under hela projektets gång för att hitta lösningar för både byggnad och utemiljö som minimerar CO2-belastningen på projektet från början till slut.

Kvarteret kommer med sin närhet till skola, närbutiker, frisör och pizzeria vara ett trivsamt område för alla åldrar. Här kommer vi erbjuda 137 bostäder om 1-4 rum och kök i ett naturskönt läge med närhet till skogs- och strövområden i Tallhagen där du på gångstigar kan ta dig hela vägen ner till havet. I takt med att allt fler arbetar hemifrån kommer några av bostäderna anpassas och möjliggöra för avskilda ytor och på detta sätt ge förutsättningar för bra arbetsförhållande i hemmamiljö.

Fakta

  • Stadsdel: Funkabo
  • Antal bostäder: 137
  • Bostadstyper: 1 – 4 rum och kök
  • Antal cykelplatser: 440
  • Bilpool: 5 elbilar
  • Rökfritt boende
  • Preliminär byggstart: 2022
  • Preliminär inflyttning: 2024

Bilder med reservation om förändringar under projektets gång.