Rökfritt i all vår nyproduktion!

Du är nu vid innehållet

Rökfritt boende

Den 1 januari 2019 införde vi rökfria bostäder i all vår nyproduktion. Detta innebär att den egna bostaden inklusive gemensamma ytor ska vara helt fria från rökning.

Vi vill kunna erbjuda våra kunder en hälsosam och trivsam boendemiljö i rökfria bostäder och vi är övertygande om att detta kommer ge en ökad trivsel och bidra till en bättre grannsämja!

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att samtliga av våra nyproducerade bostäder där avtal skrivs från den 1 januari 2019 ska vara rökfria.

Tillträdande kunder kommer få skriva på en överenskommelse i form av ett villkorstillägg till hyresavtalet om att inte röka i sin bostad. Förbindelsen gäller såväl för boende som besökare till bostaden.

  • Förbudet innefattar den egna bostaden samt eventuell balkong eller uteplats, trapphus, gemensamma utrymmen och i anknytning till fastigheten.
  • Rökfritt innefattar även e-cigaretter och vattenpipor.

 

Texten uppdaterades: 6 juli, 2021