Du är nu vid innehållet

Klimatinitiativet

Kalmarhem är med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans klimatinitiativ!

Klimatinitiativets två övergripande mål är:

  • En fossilfri allmännytta senast 2030
  • 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Vi har vässat målet ytterligare. Kalmarhem ska vara fossilbränslefria till 2020 och minska energianvändningen till 35 % fram till 2030!

Vi är väldigt stolta över att vara en del av Allmännyttans Klimatinitiativ – tillsammans arbetar vi för en framtid med minskad klimatpåverkan! #Klimatinitiativet