Ebbetorpsvägen.

Smedby,
Grafik för bild saknas

P-plats

Beskrivning

Efter årsskiftet 2022/2023 kommer hyran för bilplats att höjas. Vi återkommer med hur många procent hyran höjs när detta är bestämt.

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Smedby gård 1

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Digitala parkeringskort via mobill.
Planritning - Ebbetorpsvägen. Visa
Faktablad - Ebbetorpsvägen. Visa