Kungsgårdsv. 25

Oxhagen, Kalmar
Grafik för bild saknas

Bilplats för rörelsehindrad

Beskrivning

Innan eventuellt erbjudande ges ska du via kundservice@kalmarhem.se skicka in giltigt tillstånd för rörelsehindrad.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Månstenen. Digitala parkeringskort via Mobill
Planritning - Kungsgårdsv. 25 Visa
Faktablad - Kungsgårdsv. 25 Visa