Lasarettsvägen 25-29

Stensberg, Kalmar
Lasarettsvägen 25-29, Stensberg
Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Kungsljuset. Digitala parkeringskort via Mobill
Faktablad - Lasarettsvägen 25-29 Visa