Lasarettsvägen 21

Stensberg, Kalmar
Lasarettsvägen 21, Stensberg

Beskrivning

Innan eventuellt erbjudande ges ska du via kundservice@kalmarhem.se skicka in giltigt tillstånd för rörelsehindrad.

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal på Lasarettsvägen.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Kungsljuset. Digitala parkeringskort via mobill.
Faktablad - Lasarettsvägen 21 Visa