Lasarettsvägen 27

Stensberg, Kalmar
Lasarettsvägen 27, Stensberg
Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Kungsljuset. Digitala parkeringskort via Mobill
Faktablad - Lasarettsvägen 27 Visa