Varvsgatan 4

Varvsholmen, Kalmar
Grafik för bild saknas

Bilgarage gemensam

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Hyran är angiven i 2022 års nivå och kommer att höjas under 2023/2024 Bredd: 2,11 Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Kalmarsund 1,3 Garageplats är förberedd för att kunna installera laddstolpe.
Faktablad - Varvsgatan 4 Visa