Alice Babs gata

Karlssons äng, Kalmar
Grafik för bild saknas

Bilplats för rörelsehindrad

Beskrivning

Innan eventuellt erbjudande ges ska du via kundservice@kalmarhem.se skicka in giltigt tillstånd för rörelsehindrad.

Antalet bilplatser är färre än antalet bostäder. Observera att vi i nuläget erbjuder max en bilplats per bostad. Om du redan har en plats idag, men tänkt söka en ny plats behöver du informera oss om att du ska säga upp din nuvarande plats innan ett nytt erbjudande kan ges.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Vi erbjuder max 1 bilplats per bostad Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Blickfånget. Digitala parkeringskort via Mobill
Planritning - Alice Babs gata Visa
Faktablad - Alice Babs gata Visa