Cronstrands väg 1-63

Smedby, Kalmar
Cronstrands väg 1-63, Smedby

Beskrivning

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Tegelslagaren.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Tegelslagaren. Digitala parkeringskort via mobill.
Faktablad - Cronstrands väg 1-63 Visa