Vitsippvägen

Ljungbyholm, Ljungbyholm
Vitsippvägen, Ljungbyholm
Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplats är förberedd för att kunna installera laddstolpe. Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Ljungby 16:125. Digitala parkeringskort via Mobill
Faktablad - Vitsippvägen Visa