Ledungsvägen

Funkabo, Kalmar
Grafik för bild saknas

Bilplats med laddstolpe

Beskrivning

Innan eventuellt erbjudande ges ska du via kundservice@kalmarhem.se meddela oss vilket registrerings nr. bilen som ska nyttja platsen har.

Efter årsskiftet 2022/2023 kommer hyran för bilplats att höjas. Vi återkommer med hur många procent hyran höjs när detta är bestämt. Under 2023 börjar vi även debitera elen som förbrukas från laddstolparna. Mer information meddelas i god tid innan det blir aktuellt.

Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i området Funkabo. Digitala parkeringskort via mobill. Bilplats med laddstolpe avsedd för elbil eller plug-in hybrid.
Faktablad - Ledungsvägen Visa