Du är nu vid innehållet

Utbetalning av elstöd

Publicerad: 16 februari, 2023

Den 20 februari 2023 påbörjar Försäkringskassan utbetalningen av det statliga elstöd regeringen har beslutat om att införa.

Vem har rätt till ersättning?

Alla som använt el i hushållet under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 och har elavtal i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Kalmar tillhör elområde 4 och vi får 79 öre/kWh.

Observera att det är den person som stod på elhandelsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättningen för perioden.

Mer information hittar du här:
Regeringen – frågor och svar om elstöd

Hur mycket får jag i ersättning?

Elstödet avser perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 och det är elförbrukningen under den perioden som avgör hur mycket du får i elstöd.

Vem betalar ut elstödet?

Försäkringskassan. Försäkringskassan påbörjar utbetalningen den 20 februari 2023.

Mer information hittar du här:
Försäkringskassan – utbetalning av elstöd

Jag bor i en bostad med individuell mätning och debitering (IMD). Vad gäller för mig?

Du som har individuell mätning (IMD) av el har inte rätt till något elstöd eftersom du inte har något eget elhandelsavtal. Under 2022 har Kalmarhem haft ett fast och lågt elpris vilket innebär att du som bor i en bostad med IMD inte har drabbats av de höga elpriserna på samma sätt som de med ett eget avtal.

I samband med flytt sa jag upp mitt elhandelsavtal så att det avslutades innan mitt bostadsavtal hade löpt ut. Detta innebär att jag inte stod på elhandelsavtalet den 17 november, innebär det att jag inte får ta del av elstödet?

Om du inte stod på elhandelsavtalet den 17 november 2022 kommer du inte få något elstöd från Försäkringskassan. Detta stöd kommer i stället att gå till Kalmarhem. Kalmarhem kommer att få detta stöd mycket senare än dig som privatperson. Vi kommer i den mån det är möjligt betala ut dessa elstöd mot en administrativ avgift (70 kr).

Observera att det är ditt eget ansvar att kontakta oss för att lämna dina kontouppgifter om du berörs av detta.

Tänk på att ditt elhandelsavtal ska gälla under hela din avtalstid, vilket inkluderar uppsägningstiden. Om du sa upp ditt elhandelsavtal innan bostadsavtalet löpte ut blir du debiterad i efterhand för den el du förbrukade utan avtal, alltså anvisningsel.

Om du har sagt upp ditt elhandelsavtal i förtid kommer du inte att få något elstöd utbetalt förrän Kalmarhem har mottagit elstödet. Observera att fakturan för anvisningselen du har blivit debiterad med anledning av att du sa upp ditt elhandelsavtal för tidigt ska vara betald innan du kan få ditt elstöd.