Du är nu vid innehållet

Trygghet och säkerhet

Publicerad: 24 februari, 2022

Från och med den första mars kommer Kalmarhem att ingå i Kalmar kommuns verksamhetsområde ”Trygghet och säkerhet”.

Vad är ”Trygghet och säkerhet”?

Trygghet och säkerhet är namnet på den nya samverkansenheten inom Kalmar kommun som omfattar flertalet funktioner relaterade till trygghet. Enhetens syfte är att samordna förvaltningar och kommunägda bolag för att tillsammans förstärka det arbete som redan görs inom brottsförebyggande- samt trygghetsskapande åtgärder. En stor del av arbetet sker i samverkan med bland annat polisen.

Inom den nya enheten ryms även kommunens trygghets- och larmcentral, de kommunala ordningsvakterna och intern säkerhet kopplat till krisberedskap och civilförsvar. Samarbetet inkluderar även socialtjänsten och skolor i Kalmar, vilket ger myndigheterna nya möjligheter att förhindra att unga dras in i kriminalitet.

Vad innebär det för mig som kund?

För dig som kund innebär det att du använder dig av ett och samma telefonnummer oavsett om du kontaktar oss för att du blir störd i din bostad eller om det har uppstått ett akut fel som exempelvis en vattenläcka.

Störningsärenden – 0480 – 44 75 99

Upplever du att du blir störd i din bostad ska du, om möjligt, i första hand prata med din granne eftersom personen kanske inte ens är medveten om att du störs. Om det inte leder till någon förändring kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig vidare. Utanför våra öppettider kontaktar du Trygghet och säkerhet.

Vid akuta fastighetsskador – 0480 – 44 75 99

Kontakta jouren endast vid mycket akuta ärenden. Tänk på att om felet inte är akut, det vill säga en fara för person eller fastighet, kan du själv få bekosta uppdraget.

Vänligen observera att telefontiderna precis som tidigare enbart gäller enligt följande: Vardagar efter att kundservice har stängt. Lördag till söndag, samt helgdag 00.00-24.00

Observera att ovan hantering gäller från och med den 1/3. Fram tills dess är det fortsatt Avarn samt Kalmarhems jour du vänder dig till i ovan ärenden.