Du är nu vid innehållet

Till dig som hyr bilplats och carport

Publicerad: 24 augusti, 2023

Villkorsändring och förändrad avgift för bilplats

I samband med den prisjustering för bilplats som genomfördes förra året informerade vi om att en procentuell höjning av avgiften för bilplats och carport kommer att ske årligen. Att införa en årlig procentuell höjning innebär en förändring av villkoren i befintliga hyresavtal för bilplats, vilket innebär att du som idag har ett befintligt hyresavtal för bilplats och/eller carport kommer att få ett nytt hyresavtal.

Om du är berörd av denna förändring har du fått information via e-post och/eller brev med mer information.

Årets förändring av avgift för bilplats

Årets hyresförändring för bilplats innebär en höjning med 10% från 1 april 2024. Höjningen avser 5% för 2023 och 5% 2024. Den nya hyran för bilplats kommer att aviseras på hyresavin för april 2024.

Avgifter för bilplats förhandlas inte med Hyresgästföreningen.

Vad innebär en årlig höjning?

Från och med januari 2025 kommer avgiften för bilplats och carport att höjas årligen med 5%. Denna justering kommer ske i januari varje år framåt.

Frågor?

Se kontaktuppgifter i det informationsutskick du har mottagit om du är berörd av denna förändring.