Du är nu vid innehållet

Studentbostäder för gymnasieelever prövas i pilotprojekt

Publicerad: 23 maj, 2024

Under våren har ett pilotprojekt inletts mellan Kalmarhem och Borgholms kommun för att undersöka möjligheter och förutsättningar att erbjuda studentbostäder till gymnasieelever. Detta innebär att de gymnasieelever som uppfyller kriterierna för att få delta i pilotprojektet kommer att erbjudas en studentbostad med inflyttning till höstterminen 2024.

Initiativet grundar sig bland annat ur dialoger som förts med Kalmarsunds gymnasieförbund där man har kollat på antalet elever som har rätt till inackorderingstillägg. Ett bidrag för de som behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten.

Målet med pilotprojektet är att se över om Kalmarhem framöver ska kunna erbjuda gymnasieelever som bor i Borgholms kommun, studerar i Kalmar och uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag en studentbostad. Efter den tidsperiod som pilotprojektet kommer att genomföras utförs en utvärdering av bostadsbolaget för att därefter ta beslut huruvida det ska införas i den ordinarie uthyrningen.

Vill du veta mer om pilotprojektet? Vänligen kontakta vår kundservice.

Läs mer om inackorderingstillägg på Kalmarsunds gymnasieförbunds hemsida.