Du är nu vid innehållet

Nya parkeringsavgifter

Publicerad: 7 april, 2022

UPPDATERING 2022-04-07

Den nya avgiften kommer att synas på din faktura i april. Din hyresavi för maj kommer att skickas ut från och med den 7 april. Har du frågor gällande de nya parkeringsavgifterna hänvisar vi till vår ekonomiavdelning på ekonomi@kalmarhem.se


Från och med 1 maj 2022 ändras avgifterna för bilplatser.

I samband med att vi nu ser över samtliga bilplatser i vårt bestånd ser vi även över parkeringsavgifterna för hyrda bilplatser. Eftersom dessa varit oförändrade sedan 2017, och därmed ligger lägre än kommunens genomsnitt, har beslut tagits om att marknadsanpassa parkeringsavgifterna för hyrda bilplatser. En procentuell höjning kommer framöver att ske årligen.

Det som påverkar prissättningen är avståndet till centrum, parkeringsavgifter hos andra fastighetsägare i närheten samt tillgången till bilplatser. Parkeringsavgifterna förhandlas inte med Hyresgästföreningen.

Den nya parkeringsavgiften kommer att finnas med på hyresavin som skickas ut i april vilket avser månadsavgiften för maj.

Till dig som idag har en bilplats som ingår i hyran

För att skapa en tydligare struktur över våra bilplatser pågår ett övergripande projekt under 2022-23 där vi ser över samtliga bilplatser som idag ingår i hyran. Förändringen inleds successivt från och med 1/5. Information kommer att skickas till dig som berörs.

Nedan parkeringsavgifter gäller fr.o.m. 2022-05-01.

Vänligen observera att när du hyr en bilplats hos oss, kan moms (25%) tillkomma enligt mervärdesskattelagen. Som företag är vi skyldiga att lägga på moms för uthyrning av bilplatser. Om du har ett bostadsavtal hos Kalmarhem och bilplatsen du söker ligger i samma fastighetskomplex eller i nära anslutning till bostaden tillkommer ingen moms. De hyror som visas på hemsidan och i bilplatsavtalet är grundhyra exkl. moms. Vill du läsa mer om skatteplikt för bilplatser hittar du mer information här.

 

P-plats Område Kvarter Avgift/månad
Zon 1 Centralt Hajen, Korsnäbben, Kungsfågeln, Koljan 350:-
Zon 1 Centralt Varvsholmen Oförändrad
Zon 2 Söder Vallmon, Kastanjen, Skivlingen, Konvaljen, Häggen, Lunden, Poppeln, Kungsljuset 300:-
Zon 3 Oxhagen/Funkabo Svärdet, Riddaren, Guldbaggen, Kämpaleken, Diamanten, Bergkristallen, Smaragden, Inspektoren, Bärnstenen,

Tornet, Månstenen

250:-
Zon 4 Smedby/Norrliden/Lindsdal Frikadellen, Tegelslagaren,

Smältardrängen, Marmorn, Porfyren,

Ljungby 16:125, Blickfånget

200:-

 

Motorvärmare Område Kvarter Avgift/månad
Zon 3 Oxhagen/Funkabo Bergkristallen, Inspektoren 300:-
Zon 4 Smedby Tegelslagaren, Smältardrängen 250:-
Garage Område Kvarter Avgift/månad
Zon 1 Centralt Bryggaren, Beckasinen 650:-
Zon 1 Centralt Varvsholmen Oförändrad
Zon 2 Söder Konvaljen Oförändrad
Zon 2 Söder Häggen 550:-
Zon 3 Oxhagen/Funkabo Kämpaleken 500:-
Zon 3 Funkabo Riddaren, Svärdet (eget garage) 800:-
Zon 4 Smedby/Lindsdal

 

Norrliden

Norrliden

Tegelslagaren, Dragkroken

 

Marmorn, Porfyren (13 – 15 kvm)

Marmorn, Porfyren (24 – 35 kvm)

400:-

 

400:-

450:- – 650:-

Carport Område Kvarter Avgift/månad
Zon 1 Centralt Hajen 450:-
Zon 3 Oxhagen/Funkabo Smaragden 400:-
P-plats MC Område Kvarter Avgift/månad
Zon 1 Centralt Hajen 450:-
Garage, MC Område Kvarter Avgift/månad
Zon 3 Funkabo Riddaren 435:-
Zon 3 Funkabo Kämpaleken 1 250:-
Laddplats Område Kvarter Avgift/månad
Zon 1 – 4 Samtliga Samtliga Oförändrad