Du är nu vid innehållet

Krisberedskap och skyddsrum

Publicerad: 3 mars, 2022

Med tanke på rådande situation i omvärlden har vi fått frågor gällande skyddsrum i våra fastigheter.

Vi hänvisar till vår sida för Krisberedskap och skyddsrum där du kan läsa mer.

Har du ytterligare frågor och funderingar gällande krishantering, säkerhet och beredskap i Sverige?

  • MSB– på MSB.se finns en sammanfattning om råd till privatpersoner bland annat kring hur man förbereder sig för en kris.
  • Krisinformation– på Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner.
  • Krisberedskap – Kalmar– Kalmar kommuns samlade sida för krisberedskap.