Du är nu vid innehållet

Hyrorna för 2024 är klara

Publicerad: 26 februari, 2024

Hyresförhandlingarna mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen har efter beslut från Hyresmarknadskommittén resulterat i en hyreshöjning om 5,4 procent för 2024.

Varför behövs en hyresförändring?

Hyran är fastighetsägarens huvudsakliga intäkt och den ska täcka de driftkostnader som uppstår enbart genom att du som boende bor i fastigheterna. För att klara av höjda priser från våra leverantörer och entreprenörer, förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter.

Vi har respekt för och är medvetna om att det finns dem som har ett ansträngt ekonomiskt läge, samtidigt som vårt uppdrag är att förvalta våra bostäder och värna om hyresrätten som boendeform, säger Per Stephani VD för Kalmarhem.

Årets hyresförändring

Årets överenskommelse innebär en höjning med 5,4 procent och gäller från och med den 1 januari 2024, vilket innebär att justeringen kommer att ske retroaktivt för januari, februari och mars. Förändringen gäller enbart bostad.

Räkneexempel
För en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5 000 kronor innebär detta 5 000 x 5,4 % = 270 kronor i månaden. Den totala hyran blir 5 270 kronor i månaden.

Formel för att räkna ut din nya hyra
Din hyra (innan hyresförändringen) x 1,054 = din nya hyra för 2024.

Retroaktiv hyresförändring
Varje år förhandlar Kalmarhem och Hyresgästföreningen om det kommande årets hyressättning. Många gånger hinner det datum som den årliga hyresjusteringen börjar gälla passera innan förhandlingarna är klara. Detta kan betyda att du får betala själva hyreshöjningen retroaktivt, alltså i efterskott, för de månader som redan har passerat. Då hyresförändringen sker från 1 januari 2024 innebär det att höjningen för januari t.o.m. mars kommer att ske retroaktivt. Hyresfakturan som kommer i mars avser hyran för april + retroaktiv höjning för januari, februari och mars.

För en bostad enligt ovan räkneexempel innebär detta att hyresfakturan för mars kommer att bestå av:

Ny hyra: 5 270 kronor
Retroaktiv hyresjustering för januari: 270 kronor
Retroaktiv hyresjustering för februari: 270 kronor
Retroaktiv hyresjustering för mars: 270 kronor
Totalt: 6 080 kronor

OBS! Vad din specifika hyra blir framgår på hyresfakturan som kommer den 11 mars.

Vad gäller för mig som flyttar ut i januari, februari eller mars?

Om du flyttar inom Kalmarhem kommer du att få två fakturor i mars. En faktura gällande den retroaktiva höjningen som avser din gamla bostad samt en faktura som avser din nya bostad. Om du har flyttat ifrån Kalmarhem kommer du att få en faktura på den retroaktiva höjningen. Fakturan kommer i första hand till din registrerade e-postadress.

OBS! Om du betalar din hyra genom autogiro kommer det att göras två dragningar.

För mer information gällande hyresbetalningar

Betala hyra