Du är nu vid innehållet

Hyrorna för 2021 är klara

Publicerad: 1 februari, 2021

Varför behövs en hyresförändring?
Hyresförändringar är något vi förhandlar om varje år. Vi är övertygade om att våra kunder vill bo i välskötta fastigheter där det är tryggt, servicenivån är god, underhållet sköts på ett bra sätt, reparationer utförs i tid och där åtgärder vidtas för att minska energianvändningen för klimatets skull. För oss skapar hyresförändringarna förutsättningar att leva upp till dessa förväntningar.

Våra fastigheter ska stå kvar och bebos under många år och för att göra det måste de skötas på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Det innebär att det krävs fastighetsskötsel, städning, underhåll, reparationer, försörjning av värme, vatten, el, avfallshantering och en viss administration. Samtidigt krävs en god och långsiktigt stabil ekonomi som klarar av förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer som vi inte kan styra över. Eftersom våra leverantörer och entreprenörer justerar sina priser och taxor måste vi justera våra hyror.

Vi strävar efter en stabil och förutsägbar hyresutveckling över tid, vilket vi tror är det bästa för dig som kund likväl som för oss som hyresvärd. Att kunna erbjuda stabila, välskötta och trygga bostadsområden till dig som boende är oerhört centralt för den hållbara utveckling som vi vill stå för.

Årets förändring
Årets hyreshöjning är en överenskommelse som förhandlats fram mellan Kalmarhem AB och Hyresgästföreningen. Hyresförändringen gäller enbart lägenhet.

Överenskommelsen innebär att din hyra höjs med 1,6 % fr.o.m. den 1 mars 2021.

Exempel: För en lägenhet med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5000 kronor innebär detta 5000 + 1,6 % = 80 kronor i månaden. Vad din specifika hyra blir framgår på hyresavin för mars månad. OBS! En kopia på fakturan skickas hem till dig via post, men du betalar din faktura på det sätt du brukar göra.