Du är nu vid innehållet

Hyresförhandlingarna för 2024

Publicerad: 20 december, 2023

Information om hyresförhandlingarna för 2024

Under hösten inleddes årets hyresförhandling mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen. Då vi står för långt ifrån varandra har ett gemensamt beslut tagits om att även i år begära in hjälp från Hyresmarknadskommittén (HMK) för att komma i mål med förhandlingarna. Detta innebär att HMK kommer att se över båda parternas argument och därefter återkomma med ett medlingsbud. HMKs arbete beräknas ta några veckor och förhandlingen kommer därmed ta något längre tid än planerat. Din nya hyra kommer därmed inte att aviseras på hyresfakturan för januari.

Så fort vi har ett utfall kommer du som boende att få mer information från oss.

Vad är Hyresmarknadskommittén?

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en tvistelösningsfunktion i de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation (Sveriges Allmännytta) som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges allmännytta. HMK består av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.