Du är nu vid innehållet

Hyresförändring 2020

Publicerad: 13 november, 2019

 Varför behövs en hyresförändring?

Vi är övertygade om att våra kunder vill bo i välskötta fastigheter där det är tryggt, servicenivån är god och reparationer utförs i tid. Hyresförändringar skapar förutsättningar för oss att leva upp till dessa förväntningar.

Våra fastigheter ska stå kvar och bebos under många år och för att göra det måste de skötas på ett sätt som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart på lång sikt. Samtidigt krävs en god och långsiktigt hållbar ekonomi som klarar av förändrade räntelägen och andra omvärldsfaktorer som vi inte kan styra över. Om våra leverantörer och entreprenörer justerar sina priser och taxor måste vi justera våra hyror.

Årets förändring

Årets hyresförändring är en del av den tvååriga överenskommelsen som förhandlades fram tillsammans med Hyresgästföreningen för 2019 och 2020. Överenskommelsen innebär att din hyra höjs med 1,8 % fr.o.m. den 1 januari 2020. Om vi skulle gjort samma förhandling idag hade vi behövt landa runt 3 % för att kompensera för de kostnadsökningar som övriga samhället genererar oss.

Vi tror att en stabil och förutsägbar hyresutveckling över tid är det bästa för dig som kund hos oss, likväl som för oss som hyresvärd. Att kunna erbjuda stabila, välskötta och trygga bostadsområden för våra kunder är oerhört centralt för den hållbara utveckling som vi på Kalmarhem vill stå för.

Exempel. För en lägenhet med 2 rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5000 kronor innebär detta 5000 + 1,8 % = 90 kronor i månaden. Vad din specifika hyra blir framgår på hyresavin för januari månad. OBS! Denna avi skickas hem till dig i pappersform.