Du är nu vid innehållet

Eldningsförbud – vad gäller?

Publicerad: 16 juni, 2023

Sedan slutet av maj råder eldningsförbud i Kalmar kommun vilket innebär följande:

  • Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. (Källa: Länsstyrelsen Kalmar)

Att grilla vid iordningsställda platser som är utformade på ett brandrisksäkert sätt omfattas inte av förbudet, men det är viktigt att du har släckutrustning nära till hands om du ska grilla i ditt kvarter.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så är det alltid den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs.

Om det varma vädret och torkan fortsätter kan eldningsförbudet komma att skärpas ytterligare. För uppdaterad information, se Länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen i Kalmar