Du är nu vid innehållet

Drönarflygning

Publicerad: 7 maj, 2020
Under året kommer vi utföra drönarflygningar för att filma i våra kvartersområden!
Filmerna är tänkta till publicering på vår hemsida och sociala medier för att på ett visuellt sätt kunna visa upp de olika områden vi erbjuder bostäder i.
Flygningarna kommer ske under dagtid med erforderliga tillstånd. Vi kommer flyga på högre höjder och du kommer troligtvis inte märka av oss. Skulle inspelat material innehålla identifierbara personer kommer det inte publiceras.