Du är nu vid innehållet

Drönarflygning under sommaren

Publicerad: 14 juni, 2024

Under sommaren och hösten kommer vi utföra drönarflygningar för att filma i våra kvartersområden.

Filmerna är avsedda för internt bruk i syfte att inventera vårt underhållsbehov, men också för publicering på vår hemsida och sociala medier för att på ett visuellt sätt kunna visa upp de olika områden vi erbjuder bostäder i.

Flygningarna kommer ske under dagtid med erforderliga tillstånd. Vi kommer flyga på högre höjder och du kommer troligtvis inte märka av oss. Skulle inspelat material innehålla identifierbara personer kommer det inte publiceras.