Du är nu vid innehållet

Coronaviruset, Covid-19

Publicerad: 6 april, 2020

Here you find information about covid-19 in other languages (from Folkhälsomyndigheten)

Med anledning av Coronaviruset, Covid -19, behöver vi alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Därför uppmanar vi våra kunder och besökare att tänka på följande:

  • Om du som boende i en lägenhet har milda symptom på luftvägsinfektion (såsom hosta, feber, snuva eller halsont) är det viktigt att du kontaktar oss och avbokar inplanerade ärenden. I de fall du som boende känner av några symptom kommer endast akuta ärenden i bostaden att hanteras. Inför felanmälan och inbokade möten kommer vi fråga dig om symptom finns och avbryta besöket/ärendet om så är fallet, såvida ärendet inte är akut. Nytt fysiskt besök kommer att kunna bokas in tidigast två dygn efter att du som kund blivit symtomfri.
  • Kunder med symptom enligt ovan bör inte besöka Bobutiken förrän man varit symptomfri i minst två dygn. Det gäller även kunder inom riskgrupper, de som har varit i ett område där smittspridning pågår eller som har befunnit sig utomlands de senaste 14 dagarna.
  • Om ett besök i Bobutiken är nödvändigt, tänk på att hålla avstånd till både personal och andra besökare för att undvika nära kontakt. Var noga med handhygien och tvätta händerna både innan och efter besöket.
  • Vi vill att du som bor hos oss ska känna dig så trygg det går i rådande situation. Vi som företag och alla våra medarbetare följer de instruktioner och riktlinjer som myndigheterna ger. Enligt våra rutiner ska medarbetare som visar förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber stanna hemma. Vi följer dagligen Folkhälsomyndigheternas rekommendationer noga.
  • Av försiktighetsskäl kommer vår personal att hälsa på avstånd och undvika handhälsning.

Vid frågor eller funderingar finns vi på telefon 0480 – 447500 eller mejl kundservice@kalmarhem.se.
Våra kunder får en uppdatering via mejl och på Mina Sidor om sin felanmälan. Vi noterar vilken dag vi planerar åtgärda ärendet och om det sker under för- eller eftermiddag.

Läs mer om Coronaviruset:
Folkhälsomyndighetens webbplats
Kalmar kommuns webbplats

Dessa uppmaningar gäller fram till dess att annan information meddelats via vår hemsida.

For English, please use the Translate function at the top of this page.

(publicerat 2020-03-16; uppdaterat 2020-04-06)