Du är nu vid innehållet

Se din el- och varmvattenförbrukning!

Publicerad: 4 februari, 2021

Nu kan du som bor i en bostad med individuell mätning (IMD) se din el- och varmvattenförbrukning på Mina sidor!

Tryck på ”Min förbrukning” vid blixtikonen för att se din användning och hur den ser ut i jämförelse med ”normalförbrukning”.

Vill du läsa mer om individuell mätning och få tips på hur du kan minska din förbrukning? Läs mer här!