Du är nu vid innehållet

Vad gäller vid uppsägning av dödsbo?

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsvillkor.

Uppsägningsblanketten för dödsbo ska skriftligen signeras av samtliga dödsbodelägare. Ett dödsfallsintyg som besälls via Skatteverket ska bifogas. Där står det vilka som är dödsbodelägare och därmed vilka som har rätt att säga upp bostaden.

Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad under förutsättning att uppsägningen är oss tillhanda inom 30 dagar efter det datum personen avled, i övriga fall gäller tre (3) kalendermånader.

Dödsbodelägare som av någon anledning inte har möjlighet att signera uppsägningen kan ge skriftlig fullmakt till någon av de andra dödsbodelägarna. Fullmakten ska i så fall bifogas till uppsägningen.