Du är nu vid innehållet

Vad är ett rivningskontrakt?

Ett rivningskontrakt är ett hyresavtal med avstående från besittningsskydd. 

Det innebär att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet med en (1) månads uppsägningstid, till exempel för att huset ska byggas om. Hyresgästen har inte rätt till ersättningsbostad under eller efter ombyggnationen.

Hyresvärden ansöker om ett godkännande hos Hyresnämnden för varje enskilt rivningskontrakt.

Köpoängen nollställs när vi skapar rivningskontraktet men återfås i efterhand.