Du är nu vid innehållet

Tvättmaskinen/torktumlaren i gemensam tvättstuga startar inte, vad gör jag?

  • Börja med att kontrollera om strömmen och vattnet är på, om luckan är ordentligt stängd.
  • Kolla så bokningen är öppnad så du är i tvättstugan under rätt tvättpass. Kommer du för sent till ett bokat tvättpass startar inte maskinerna om nästa kund snart påbörjar sitt tvättpass. Får du felkoden ”Passet ej bokat” har du bokat fel tvättpass eller är i tvättstugan vid fel tidpunkt.
  • Det kan också vara så att din kvot av bokade tvättpass är förbrukade, då får du vänta tills ditt första tvättpass är påbörjat för att kunna boka in ett nytt.

Får du inte igång maskinen gör du en felanmälan till oss. Ange i din anmälan om det visas en felkod på skärmen (t.ex. E10) samt vilket nummer som står på maskinen.

Ange även vilken adress tvättstugan ligger på och vilken tvättstuga anmälan gäller om det finns fler än en.