Du är nu vid innehållet

Kan jag bli av med bostaden tidigare än uppsägningstiden?

Du har alltid tre (3) kalendermånaders uppsägningstid enligt hyreslagen. För ungdomsbostad, dödsbo, rivningskontrakt eller vid flytt till särskilt boende gäller en (1) månad.

Det är upp till tillträdande kund (alltså den som flyttar till bostaden efter dig) om personen vill hämta nycklarna ett tidigare datum.

Fullmakten för tidigare nyckelutlämning hittar du bland våra blanketter och ska i så fall fyllas i och lämnas till kundservice.

Samma regler gäller både för en vanlig bostad som för en studentbostad. Tänk på att bostaden övertas av inflyttande kund i befintligt skick, vilket även gäller utförd städning.