Du är nu vid innehållet

Jag ska ta ett studieuppehåll, får jag bo kvar?

Om du blir sjukskriven, föräldraledig eller av annan anledning tar ett studieuppehåll har du möjlighet att behålla ditt studentboende under en viss tid.

Vi behöver få in ett underlag på ditt godkända studieuppehåll. Prata med din studievägledare om du behöver hjälp.