Du är nu vid innehållet

Hur länge får man spela musik?

Det finns inget klockslag som anger när man ska sluta spela musik på helger och kvällar utan vi uppmanar alla våra kunder att visa respekt och förståelse för varandra.

Nivån på musik och annat ljud ska alltid anpassas så grannar inte störs av ljudet, oavsett tid på dygnet.