Du är nu vid innehållet

Det rinner vatten från kylskåpet, vad gör jag?

Avrinningshålet i kylskåpet ska du själv med jämna mellanrum rengöra. Här kan det samlas smuts och matrester vilket täpper igen hålet så kondensvattnet inte rinner ut som det ska och istället rinner ut på golvet.

Du hittar avrinningshålet antingen i botten av kylskåpet eller mot baksidan i mitten inuti kylskåpet. Har du rengjort kylskåpet och avrinningshålet men det rinner ändå ut vatten på golvet kontaktar du kundservice under dagtid eller vår jour utanför våra öppettider, om det fins risk för vattenskada.