Du är nu vid innehållet

Studentbostadsgarantin HT-21

Publicerad: 30 juni, 2021

Kalmarhem är ett av få bostadsbolag i landet som erbjuder studentbostadsgaranti för nyantagna studenter, något som vi såklart är väldigt stolta över!

Många gånger är det just bostadsfrågan som är avgörande i beslutet om att börja studera. Med anledning av den oroliga tid vi har upplevt (och upplever) under en pandemi, har vi i år valt att tillfälligt justera våra kriterier för att underlätta att fler får möjlighet till en egen studentbostad under sin studietid.

Höstens bostadsgaranti kommer därmed att omfatta alla som är nyantagna för minst 30hp på Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans. Detta innebär att vi tillfälligt bortser från följande krav:

  • Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Kalmar eller Växjö kommun.
  • Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror

Detta innebär att du som bor i Kalmar eller Växjö kommun får söka i garantin. Du behöver inte heller ha ett svenskt personnummer.

Vänligen observera att följande krav fortfarande gäller:

  • Du ska vara nyantagen till minst 30 HP/ termin på Linnéuniversitetet med studieort Kalmar, Växjö eller distans.
  • Du ska inte ha studerat på Högskolan i Kalmar / Linnéuniversitetet med studieort Kalmar eller Växjö tidigare.
  • Du måste aktivt söka minst en (1) bostad hos oss vid varje publiceringstillfälle från det att du har blivit antagen och tackat ja till ditt antagningsbesked på antagning.se.
  • Du ska skriva dig i Kalmar kommun när du fått ditt bostadsavtal.

Bostäderna för garantin släpps den 20 juli.

Läs mer om studentbostadsgarantin här.