Bostadsgaranti

Du är nu vid innehållet

Studentbostadsgarantin

En extra trygghet för dig som student!

I samband med Linnéuniversitetets antagningar till höst- och vårterminen erbjuder vi en studentbostadsgaranti. Det innebär att från antagningsdatumet fram till dess att studentgarantin är uppfylld går samtliga av våra studentboenden enbart till nyantagna studenter som uppfyller våra krav. Dina köpoäng används inte under studentbostadsgarantin även om de syns på Mina Sidor.

Inför höstterminen pågår studentbostadsgarantin från juli till september/oktober och inför vårterminen pågår garantin från november till januari/februari. Under dessa perioder går det inte söka studentbostad hos oss om du inte omfattas av studentbostadsgarantin.

För att omfattas av studentbostadsgarantin måste du uppfylla följande krav: 

  • Du ska vara nyantagen till minst 30 HP/ termin på Linnéuniversitetet, studieort Kalmar.
  • Du ska inte ha studerat på Högskolan i Kalmar / Linnéuniversitetet med studieort Kalmar tidigare (OBS! För dig som tidigare studerat på LNU med studieort Växjö gäller alltså studentbostadsgarantin).
  • Du måste aktivt söka minst en (1) bostad hos oss vid varje webbpubliceringstillfälle från det att du har blivit antagen och tackat ja till ditt antagningsbesked på antagning.se. 
  • Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Kalmar kommun.
  • Du ska skriva dig i Kalmar kommun när du fått ditt bostadsavtal.
  • Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror.

Vad innebär studentbostadsgarantin?

Studentbostadsgarantin innebär att vi garanterar dig ett erbjudande av ett studentboende om du själv inte hittar något efter två månaders aktivt sökande. Att vara aktiv sökande innebär att du anmäler ditt intresse på minst en av våra lediga studentbostäder per webbpubliceringstillfälle. Från och med v. 29 och löpande under sommaren sker dessa webbpubliceringstillfällen varje tisdag och fredag. Om du inte hittar något under dessa två månader kommer du alltså att få ett erbjudande från oss.

Detta erbjudande kan innefatta ett studentboende i eller nära centrum, i något av våra ytterområden eller i någon av grannkommunerna. Du kan även bli erbjuden en del i en större lägenhet eller ett korridorsrum. Vänligen observera att inflyttningsdatumet är beroende av bostadens tillgänglighet, om du tackar Ja till ett erbjudande är det inte alltid säkert att bostaden är ledig för omgående inflyttning.

Hur söker jag studentbostad genom studentbostadsgarantin?

Först måste du registrera dig som sökande på vår hemsida. Var noga med att fylla i att det är en studentbostad du söker. Tänk på att dina kontaktuppgifter måste vara uppdaterade så att vi kan kontakta dig vid ett erbjudande!

Lediga studentbostäder publiceras på vår hemsida. För att inte gå miste om studentbostadsgarantin krävs det att du är aktiv sökande, d.v.s. anmäler intresse på minst en ledig studentbostad per webbpubliceringstillfälle. Vårt uthyrningssystem kontrollerar att du är antagen student och matchningen med erbjudande sker sedan per automatik.

Dina intresseanmälningar kan du rangordna utefter den prioriteringsordning du önskar. Vårt automatiska system tar sedan hänsyn till din rangordning innan erbjudande skickas ut.

När erbjudandet har skickats ut måste du svara Ja eller Nej via Mina Sidor senast kl. 23.59 dagen efter. Om du svarar Ja kommer du under kommande dag få en länk med ett digitalt bostadsavtal till den e-post du angivit vid registreringen. Signering av ditt bostadsavtal görs digitalt via länken senast kl. 23.59 dagen efter det att avtalet skickats till din angivna e-post. Om ditt avtal är osignerat efter denna tid, kommer bostaden erbjudas en annan student. Tänk också på att det är ditt eget ansvar att du finns tillgänglig för att kunna besvara erbjudandet som skickas till dig.

Vad händer om jag tackar nej till mitt erbjudande?

Om du väljer att tacka Nej till ditt erbjudande anses din studentbostadsgaranti vara förbrukad. Tänk också på att det är ditt eget ansvar att du finns tillgänglig för att kunna besvara erbjudandet som skickas till dig via e-post.
Om du tackar Nej eller inte svarar alls på ditt erbjudande eller om du inte signerar ett eventuellt bostadsavtal inom angiven tid är din bostadsgaranti förbrukad och du är välkommen att söka studentbostad med dina poäng när garanti-perioden är avslutad.

Hämta nycklar

Har du fått ett bostadsavtal via studentbostadsgarantin med start 16 augusti 2019 anordnar vi en heldag för nyckelutlämning. Har du inte möjlighet att själv kvittera ut nycklarna måste du skriva en fullmakt, den hittar du här, som personen du skickar i ditt ställe måste ha med sig tillsammans med sin legitimation.
VAR: Vid Kalmarhems fastighetskontor som finns på Arrheniusgatan 2.
DAG: Fredag 16 augusti
TID: kl. 10.00- 18.00