Stagneliusgatan 1

Malmen, Kalmar
Stagneliusgatan 1, Malmen
Individuell mätning innebär att din verkliga månadsförbrukning kommer debiteras på nästkommande hyresavi. Läs mer och se priser här

Mer information

Bilplatsen kan bara hyras av Kalmarhems kunder med bostadsavtal i kv. Gladan Digitala parkeringskort via Mobill
Faktablad - Stagneliusgatan 1 Visa