Du är nu vid innehållet

Tydligare fokus och satsningar på underhåll

Publicerad: 31 oktober, 2023

Under de senaste åren har vi på Kalmarhem haft ett stort fokus på nyproduktion vilket har tillfört cirka 700 nya bostäder till Kalmarborna. Parallellt med detta har vi arbetat på ett mer strukturerat sätt med att både utföra och inventera det underhållsbehov som finns i våra befintliga fastigheter och redan förra året togs ett beslut om att pausa all nyproduktion för att fokusera på underhåll och reinvesteringar.

Den pågående inventeringen av vårt underhållsbehov ger oss förutsättningar för att planera, prioritera och genomföra underhållet på bästa sätt och för att komma ifatt med det behov som finns behöver underhållstakten ökas rejält under de kommande tio åren. Detta samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna i samhället har försämrats vilket innebär att Kalmarhems utmaningar framöver är att öka underhållet av våra fastigheter och att hitta de ekonomiska medel som krävs för att finansiera detta.

Vi förstår vikten av och planerar för att arbeta strukturerat, långsiktigt och professionellt för att hitta den finansiering som krävs för att komma ifatt med att underhålla våra fastigheter. I de uppdaterade ägardirektiven som bolaget diskuterat med ägaren framgår det tydligt att ett ännu större fokus nu ska läggas på underhåll och reinvestering. Detta innebär att en så stor andel som möjligt av resultatet som överstiger budget ska användas för underhåll och reinvestering.

Vår underhållsinventering ger oss de planeringsförutsättningar vi behöver och vår viktigaste kundfråga just nu och för flera år framöver är och kommer vara att underhålla våra fastigheter, säger Per Stephani, VD för Kalmarhem

 

Hur påverkar detta mig som kund?

I den mån du blir berörd i inventeringen kommer du som kund att bli informerad i god tid.