Du är nu vid innehållet

Tips och råd om temperaturen i din bostad

Publicerad: 7 november, 2023

Under hösten kan man ibland uppleva att det är kallt i hem­met. Det beror på att temperaturen under den här perioden kan skifta re­jält från morgon till kväll. Värmen i din bostad regleras automatiskt när temperaturen sjunker, men vid snab­ba väderomslag kan det ta tid innan värmesystemet anpassar sig.

Vi strävar efter en inomhustemperatur på 20 grader, och ibland är det inte så kallt i bostaden som man kan tro. Om elementen är kalla kan det ändå vara så att temperaturen har uppnått 20 grader, de värms bara upp som en komplette­rande värmekälla för att uppnå rätt tem­peratur i bostaden.

Vill du kontrollera temperaturen i din bostad kan du sätta upp en termometer i ögonhöjd på en innervägg mellan två rum. Undvik att mäta mot en yttervägg eller vid ett fönster då temperaturen blir missvisande då kalla väggar och fönster vanligtvis håller en lägre temperatur än i övriga rummet. Om temperaturen är un­der 20 grader under 3-5 dagar kan du göra en felanmälan.

Vill du kontrollera temperaturen i din bostad ska du mäta:

  • minst 100 cm från yttervägg
  • minst 60 cm från en innervägg
  • minst 10 cm ovanför golvet

Observera att vid egen mätning ska fönster vara stängda samt termostat ställd på max.

Här har vi samlat skötselråd med sådant som rör höstsäsongen.

Varför sätter ni inte igång elementen?

Vi stänger inte av några element manuellt. Värmen (värmesystemet) regleras utifrån hur kallt det är ute. Inomhustemperaturen regleras av termostaten på elementen som slår av när 21 grader är uppnått. Att elementen är kalla är alltså inte samma sak som att värmen inte är på. Kontrollera så att vredet på termostaten inte har skruvats ned. Om du vred ner värmen i somras, kan det ibland glömmas kvar i avstängt läge när hösten kommer.

Det känns kallt i min bostad trots att elementen är på, vad kan det bero på?

För att ha ett behagligt klimat inomhus är det viktigt att ventilationssystemet är i balans. Om det känns ruggigt i bostaden, trots att temperatu­ren är den rekommenderande, kan en obalanserad ventila­tion vara en bidragande orsak till detta.

För att kontrollera din venti­lation kan du börja med att se till att dina friskluftventiler vid fönstren är öppna och att de inte är igensatta av damm eller smuts. Igensatta ventiler leder till att luften inte cirkulerar som den ska i lägenheten, vil­ket i sin tur leder till att fuktig luft inte transporteras ut och ersätts av ny, frisk luft.

I vår Boskola kan du se film på hur du kontrollerar din ventilation för bra luft och värme!