Du är nu vid innehållet

Studentbostadsgarantin uppfylld!

Publicerad: 13 september, 2021

Med 386 nya kontrakt uppfylldes garantin även för i år och vi öppnar nu upp för alla studenter att söka studentbostäder igen. Mellan den 20 juli och den 10 september har 386 studentbostadskontrakt hanterats och alla studenter med uppfyllda garantikrav har erbjudits ett bostadskontrakt av Kalmarhem. De studentbostäder som fortfarande är tillgängliga öppnas nu under dagen (den 13 september) upp för alla studenter att söka.

I samband med Linnéuniversitetets antagningar till höst- och vårterminen erbjuder Kalmar, som en av få städer i landet, studentbostadsgaranti. Garantin innebär att nyantagna studenter utifrån ett antal kriterier är garanterade ett bostadserbjudande inom två månader från det att de tackat ja till sitt antagningsbesked. Mot bakgrund av den oroliga tid vi upplevt under pandemin valde vi i år att tillfälligt justera våra kriterier för att underlätta att fler får möjlighet till en egen studentbostad under sin studietid. Detta innebär att vi i år har bortsett från följande krav:

  • Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Kalmar eller Växjö kommun.
  • Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror

Många gånger är det just bostadsgarantin som är den avgörande faktorn för att attrahera studenter och kompetens till regionen. Vi säger varmt välkomna till alla våra nya studenter!