Du är nu vid innehållet

Snöröjning och halkbekämpning

Publicerad: 21 november, 2023

Inför vintersäsongen vill vi upplysa dig som bor hos oss om hur vi tillsammans med vår entreprenör förväntas sköta din utemiljö för din säkerhet och framkomlighet.

Vid halka och snöfall utför vår entreprenör snöröjning och halkbekämpning ute i våra bostadsområden. Mängden snö avgör hur och när denna snöröjning utförs. Vid mindre mängder kommer snöröjningen att ske genom skottning av entréer och trappor.

  • När snödjupet är mellan 5-7 cm ska snöröjning påbörjas på kommunikationsytor (entré och entréväg) och parkeringar inom vår tomtgräns. Entrévägar ska vara snöröjda snarast möjligt. Snöröjning och halkbekämpning får vid behov börja tidigast 04.00, och avslutas senast 23.00 eller enligt överenskommelse.
  • Snö på gångytor som överstiger 7 cm ska plogas inom 6 timmar.
  • Snö på körytor som överstiger 7 cm ska plogas inom 9 timmar.
  • Tänk på att en plogsväng tar cirka 4-12 timmar vilket innebär att det kan ha kommit mycket mera snö än 7 cm innan plogbilen kommer till ditt bostadsområde. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 04.00 efter ett rikligt snöfall.

När det kommer ihållande snöfall med stora mängder måste våra entreprenörer ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till din gata. Vid kraftiga och ihållande snöfall blir det även svårare med halkbekämpning, eftersom det inte är mycket som kan göras innan nederbörden upphör.

Enligt hyresavtal gällande markbostäder ansvarar du som bor i markbostad för snöröjning framför egen entré.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid snöfall och halka.