Du är nu vid innehållet

Kalmarhems hållbarhetsrapport för 2023 är nu publicerad

Publicerad: 18 april, 2024

Kalmarhem har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2023 vilken redogör för verksamhetens hållbarhetsarbete, strategier och långsiktiga mål med fokus på Agenda 2030. Rapporten omfattar Kalmarhems rapportering av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap.

I Kalmarhems ägardirektiv anges att bolaget ska arbeta aktivt med och ligga i framkant i hållbarhetsfrågan och bolaget har därför ett stort fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i hela verksamheten.

Som bostadsbolag har vi ett ansvar för att utveckla Kalmar i en hållbar riktning, bidra till lokalsamhället och verka för en tryggare stad. Vi arbetar målinriktat med hållbarhetsfrågan och har mycket att förlora om vi inte ställer om, men desto mer att vinna om vi gör det. Att dela med sig och att få ta del av kunskaper inom området är otroligt viktigt eftersom det är tillsammans som vi kommer göra skillnad, säger Per Stephani, VD på Kalmarhem

Hållbarhetsrapporten hittar du här.