Du är nu vid innehållet

Information gällande årets hyresförhandlingar

Publicerad: 3 december, 2020

Under hösten inleddes årets hyresförhandling mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen. Då vi står för långt ifrån varandra har ett gemensamt beslut tagits om att begära in hjälp från Hyresmarknadskommittén. Detta innebär att förhandlingen kommer att ta längre tid än planerat.

Så fort vi har ett gemensamt beslut kommer du som boende att få mer information från oss.

Vad är Hyresmarknadskommittén?
Hyresmarknadskommittén, HMK, är en tvistelösningsfunktion i de allmännyttiga bostadsbolagens branschorganisation (Sveriges Allmännytta) som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges allmännytta. HMK består av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.