Du är nu vid innehållet

Information angående IMD

Publicerad: 10 maj, 2021

Denna information är riktad till dig som betalar för individuell mätning (IMD) av hushållsel och/eller varmvatten på din hyresfaktura.

Avgiften för IMD har tidigare redovisats inklusive moms på din faktura. På kommande fakturor redovisas avgiften exklusive moms, vilket innebär att du kommer att se momsen separat på din faktura. Den totala avgiften är dock oförändrad.

Vad innebär detta för mig?
Det innebär enbart att moms för IMD kommer vara specificerad på kommande fakturor från och med fakturan för maj. Avgiften är densamma som tidigare.

Frågor?
Har du några frågor gällande IMD-redovisningen på din faktura? Vänligen kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@kalmarhem.se.