Du är nu vid innehållet

Hyrorna för 2023 är klara

Publicerad: 24 januari, 2023

Hyresförhandlingarna mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen för 2023 har efter beslut från Hyresmarknadskommittén resulterat i en hyreshöjning om 4,5 procent.

Vad går min hyra till?

Vi är övertygade om att våra kunder vill bo i välskötta fastigheter där det är tryggt, servicenivån är god, underhållet sköts på ett bra sätt, reparationer utförs i tid och där åtgärder vidtas för att minska energianvändningen för klimatets skull. Hyran skapar förutsättningar för oss att leva upp till dessa förväntningar.

Varför behövs en hyresförändring?

Vi befinner oss i en situation med stora kostnadsökningar på flera olika håll i samhället, vilket drabbar oss som hyresvärd och dig som boende. För att klara av höjda priser från våra leverantörer och entreprenörer, förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter.

Vi har stor respekt för de kunder som redan har ett ekonomiskt pressat läge samtidigt som vi värnar om hyresrätten som boendeform och hade behövt en betydligt högre procent för att täcka de kostnadsökningar som vi som bostadsbolag står inför. Med hyror som enda intäktskälla slår utfallet hårt och kommer ge konsekvenser för planerat underhåll av fastigheter och lägenheter. Med ökade byggkostnader och materialkostnader innebär det samtidigt att vi får mindre för pengarna. Det kommer bli tufft framöver och exakt vilka aktiviteter som kommer behöva senareläggas kommer vi nu att se över, säger Kalmarhems VD Per Stephani.

Årets hyresförändring

Årets överenskommelse innebär en höjning med 4,5 procent och gäller från och med den 1 januari 2023, vilket innebär att justeringen kommer att ske retroaktivt för januari och februari. Förändringen gäller enbart bostad.

Räkneexempel
För en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5 000 kronor innebär detta 5 000 x 4,5% = 225 kronor i månaden. Den totala hyran blir 5 225 kronor i månaden.

Formel för att räkna ut din nya hyra
Din hyra (innan hyresförändringen) x 1,045 = din nya hyra för 2023.

Retroaktiv hyresförändring

Varje år förhandlar Kalmarhem och Hyresgästföreningen om det kommande årets hyressättning. Många gånger hinner det datum som den årliga hyresjusteringen börjar gälla passera innan förhandlingarna är klara. Detta kan betyda att du får betala själva hyreshöjningen retroaktivt, alltså i efterskott, för de månader som redan har passerat.

Då hyresförändringen sker från 1 januari 2023 innebär det att höjningen för januari t.o.m. februari kommer att ske retroaktivt. Hyresfakturan som kommer i februari avser hyran för mars + retroaktiv höjning för januari och februari.

För en bostad enligt ovan räkneexempel innebär detta att hyresfakturan för mars kommer att bestå av:

  • Ny hyra: 5225 kronor
  • Retroaktiv hyresjustering för januari: 225 kronor
  • Retroaktiv hyresjustering för februari: 225 kronor

Totalt: 5675 kronor

OBS! Vad din specifika hyra blir framgår på hyresfakturan som kommer den 9 februari.

Vad gäller för mig som flyttar ut i januari eller februari?

Om du flyttar inom Kalmarhem kommer du att få två fakturor i februari. En faktura gällande den retroaktiva höjningen som avser din gamla bostad samt en faktura som avser din nya bostad. OBS! Om du betalar din hyra genom autogiro måste fakturan gällande den retroaktiva hyran betalas manuellt.

Om du har flyttat ifrån Kalmarhem kommer du att få en faktura på den retroaktiva höjningen. Fakturan kommer i första hand till din registrerade e-postadress.

För mer information gällande hyresbetalningar

Betala hyra