Du är nu vid innehållet

Hyrorna för 2022 är klara

Publicerad: 9 mars, 2022

Kalmarhem och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2022.

Vad går min hyra till?

Vi är övertygade om att våra kunder vill bo i välskötta fastigheter där det är tryggt, servicenivån är god, underhållet sköts på ett bra sätt, reparationer utförs i tid och där åtgärder vidtas för att minska energianvändningen för klimatets skull. Hyran skapar förutsättningar för oss att leva upp till dessa förväntningar.

Varför behövs en hyresförändring?

Vi befinner oss i en situation där kostnaderna ökar på olika håll i samhället, vilket drabbar oss som hyresvärd och dig som boende. För att klara av höjda priser från våra leverantörer och entreprenörer, förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter. Hyrorna är vår intäkt och hyresförändringen krävs för att få täckning för kostnadsökningarna.

Årets hyresförändring

Årets överenskommelse innebär en höjning med 2,2 procent och gäller från och med den 1 januari 2022, vilket innebär att justeringen kommer att ske retroaktivt för januari – mars. Förändringen gäller enbart bostad.

För en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5 000 kronor innebär detta 5 000 * 2,2% = 110 kronor i månaden. Den totala hyran blir 5 110.

Retroaktiv hyresförändring

Varje år förhandlar Kalmarhem och Hyresgästföreningen om det kommande årets hyressättning. Många gånger hinner det datum som den årliga hyresjusteringen börjar gälla passera innan förhandlingarna är klara. Detta kan betyda att du får betala själva hyreshöjningen retroaktivt, alltså i efterskott, för de månader som redan har passerat.

Då hyresförändringen sker från 1 januari 2022 innebär det att höjningen för januari t.o.m. mars kommer att ske retroaktivt enligt följande:

  • Hyresfakturan i mars kommer att bestå av hyran för april + retroaktiv höjning från januari.
  • Hyresfakturan i april kommer att bestå av hyran för maj + retroaktiv höjning från februari.
  • Hyresfakturan i maj kommer att bestå av hyran för juni + retroaktiv höjning från mars.

Vad din specifika hyra blir framgår på hyresavin för mars månad. OBS! En kopia på fakturan skickas hem till dig via post, men du betalar din faktura på det sätt du brukar göra.

Om ekonomiska problem uppstår

På Kalmarhem hanterar vi ekonomiska frågor varje dag. Det är mänskligt att någon gång drabbas av betalningsproblem, men tillsammans kan vi försöka reda ut din situation innan skulderna ökar för mycket. Vi vill därför att du kontaktar oss direkt om du märker att du har problem med hyresbetalningen.  Det gör du antingen via mejl (ekonomi@kalmarhem.se), telefon eller genom ett besök i Bobutiken på Larmtorget 3. Vi hanterar alla ärenden individuellt och försöker alltid anpassa lösningarna efter dina förutsättningar samtidigt som de ska möta vår ägares krav och instruktioner.

UPPDATERING 2022-03-09

Din hyresavi för april kommer att skickas ut från och med den 9 mars.