Du är nu vid innehållet

Felaktiga sms gällande äldre e-fakturor

Publicerad: 17 april, 2020

Det har kommit till vår kännedom att vissa kunder mottagit sms om e-faktura som förfallit till betalning. Dessa sms kommer från Nordea och beror på ett fel i deras system som gjort att det felaktigt skickats ut sms om äldre e-fakturor. Nordea har felanmält ärendet.

Har du mottagit ett sådant sms ber vi dig att bortse från detta!

Vi vill samtidigt påminna dig om att alltid vara försiktig om du får sms/mejl från ett nummer eller en avsändare du inte känner igen. När vi från Kalmarhem skickar ut ett sms till dig står det alltid Kalmarhem som avsändare. Om du har fått ett sms eller mejl som ser ut att komma från oss, men som du misstänker är falskt ska du:

– inte klicka på länkar i det

– inte öppna bilagor

– inte svara på meddelandet.